Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI NHANH TỦ MATRIX 832

Đã gửi: Thứ 4 17/08/16 11:41
gửi bởi Mr Linh
XIN CHÀO,
MÌNH HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI TỦ MATRIX 832.

1. Đăng nhập vào mã lập trình: Bấm phím "lập trình"(xem hình bên dưới)-> bấm [9999]
2. Tạo 1 account: Bấm phím "lập trình" -> bấm [600]-> bấm số 1, nhập 4 đến 6 số bất kỳ Ví dụ: 123456.
3. Nhập số điện thoại: Bấm phím "lập trình" -> bấm [ 651], bấm số 1 để nhập số điện thoại thứ 1, nhập số điện thoại vào, bấm phím "lập trình" để lưu lại. Tương tự bấm số 2 để nhập số điện thoại thứ 2…..
4. Định dạng kiểu quay số điện thoại : Bấm phím "lập trình"-> bấm [652], bấm số 1 để định dạng số điện thoại thứ 1 bấm 04, bấm phím "lập trình" lưu lại. Tương tự bấm số 2 để định dạng số điện thoại thứ 2…..
5. Tắt chế độ quay khi tắt /kích hoạt tủ...: Bấm phím "lập trình"-> bấm [ 707], nhấn số 1, chọn số 5(làm lại bước này nhưng chọn số 4 và 7) bấm 0, bấm phím "lập trình" lưu lại.

Vui lòng xem file hướng dẫn lập trình chi tiết để tham khảo thêm cho nhiều tùy chọn khác.
phim lap trinh.png
phim lap trinh.png (746 Bytes) Đã xem 8714 lần