Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chi tiết lắp đặt modul FRCME-M

Đã gửi: Thứ 7 10/09/16 10:41
gửi bởi Mr Linh
Kết nối dây loop +/- tủ báo cháy vào chân S/SC của modul :

KET NOI VOI  TU BAO CHAY.jpg
KET NOI VOI TU BAO CHAY.jpg (119.4 KiB) Đã xem 8888 lần


Kết nối với những thiết bị cần giám sát (dạng thường hở) vào chân IN+ / IN- :

frcme.jpg
frcme.jpg (51.5 KiB) Đã xem 8888 lần